Psalm 91 - Psalmy - Adonai.pl (2024)

PSALM 91Pod skrzydłami Bożymi
Kto przebywa w pieczy NajwyższegoI w cieniu Wszechmocnego mieszka,mówi do Pana: "Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam".Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.Okryje cię swymi piórami i chronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.Niedola nie przestąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.


Wasze komentarze:
Marta: 18.04.2024, 04:18
Panie Boze ,Dziekuje Ci za wszystkie laski ,ktorymii mnie obdarzasz.Oddaje syna I corke pod dalsza Twoja opieke I z calego serca dziekuje Ci ze ich prowadzisz kazdego dnia.Syn moj potrzebuje szczegolnej opieki , gdyz jest pod wplywem niedobrych ludzi.Dziekuje Panie Boze za opieke..Panie ,dziekuje za opieke I za to ze pomomagasz mu zrozumiec ze crazy I gnoew to wrogowie I trzeba sie ich pizbyc szybko.Panie dziekuje z calego serca.
Mama : 13.03.2024, 05:27
Boże pomóż mojemu synowi aby dostał się do wojska i tam znalazł pracę Proszę pomóż mu
mama Basia : 08.03.2024, 13:13
Boże proszę o powrót do kościoła dla córki Małgorzaty i sakramentalny związek małzenski dla niej i Michała. Jeśli jest taka wola Twoja. AMEN
Andrzej: 21.02.2024, 13:09
Proszę o modlitwę: O nawrócenie Rosji i pokój na świecie. Bóg zapłać
Mama: 16.02.2024, 03:47
Panie Jezu błogosław moim dzieciom moim wnukom i proszę Cię pomóż aby syn Mikołaj dostał się do dobrej jednostki wojskowej i proszę Cię żeby spotkał dobrych mądrych życzliwych ludzi oraz przełożonych Błogosław mu i pomóż mu
Mama : 15.02.2024, 05:25
Dzięki Ci Boże za okazaną pomoc synowi a teraz proszę Cię aby spotkał mądrych dobrych życzliwych ludzi i przełożonych
Mama : 06.02.2024, 06:37
Panie wołam do Ciebie z głębokości mojego serca p łaskę szczęścia i sukcesu dla syna aby dostał się na szkolenie specjalistyczne Proszę pomóż mu bo został sam i nikt mi nie chce pomóc bez pracy bez środków do życia Jak długo jeszcze każesz czekać Panie proszę o telefon że jednak jest wolne miejsce na to szkolenie Proszę pomóż mu
Magdalena : 02.02.2024, 21:07
Panie chroń mnie przed złymi ludźmi, ty widzisz, że modlę się za nich, chroń mnie Panie przed ich złem, zazdrością oraz złym słowem. Panie, Tobie powierzam również każdą sprawę która dotyczy mojego życia, prowadź mnie twoimi ścieżkami aby zło nie miało do mnie dostępu ...I jeśli Twoja wolą jest abym mogła urodzić dzieciątko, niech się dzieje Twoja wolą, Twój cud ...Bądź wywyższony Panie Boże mój, w imieniu Pana Jezusa. Amen
Basia : 20.01.2024, 06:05
Boże proszę o łaskę szczęścia dla mnie i syna Mikołaja i powałanie go do wojska
Basia: 16.01.2024, 05:05
Panie wołam do Ciebie pomóż nam godnie żyć Proszę pomóż mojemu synowi dostać się na szkolenie specjalistyczne niedaleko domu Czekamy na wiadomość już ponad miesiąc i brak telefonu Jak długo jeszcze każesz czekać Panie kiedy ogarnia mnie niemoc i bezsenność Pomóż mu aby spotkał dobrych ludzi którzy mu pomogą Wszystko zawodzi nawet mechanik nie odbiera telefonu mimo że kazał dzwonić i go ciąle zwodzi Panie przyjdź z pomocą
Mama: 12.01.2024, 06:26
Boże pomóż mojemu synowi dostać się do służby nie ma pracy o nikt go nie chce zabierz Boże te trwogi zabierz Boże tą niemoc i beznadzieję Proszę o małe światełko w tunelu Zabierz ciemności mojego życia daj nadzieję w pracy koleżanki odwróciły się ode mnie Proszę pomóż nam
marzena aneta: 08.01.2024, 05:40
psalm 91 mam za obrońce Boga nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga niestety przyszły trwogi na mnie straszne Boże Dobry jeśli jesteś Dobry zabierz te trwogi prosze Cię dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze odzyskanie pieniędzy skradzionych w świecku żeby nikt nie kradł z tego będziemy sądzeni zdamy Bogu sprawe dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o pieniądze żebym miała zawsze dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego domu kupno dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję wiara to jest pewność bez dowodu dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
Mama: 07.01.2024, 05:12
Boże proszę Cię pomóż mojemu synowi aby dostał się na szkolenie specjalistyczne Proszę uzdrów go Proszę pomóż mu Sprawa pilna
Piotr: 02.01.2024, 00:52
Boze Pomoz mi any more nie naduzywal picia alkochlu przeklenstw I zyl ze wszystkimi w zgodzie
Mama: 31.12.2023, 05:19
Boże uzdrów mojego syna i aby dostał się na szkolenie specjalistyczne Proszę pomóż mu
Hanna R.: 18.12.2023, 13:33
Boże chroń mnie i mają rodzinę od sąsiada który nam dokucza i żyjemy w ciągłym stresie.Jezu Ty się tym zajmij.
Mama : 14.12.2023, 20:49
Proszę o nawrócenie z nałogu alkoholowego dla mego syna Adama i męża Jana
Mama: 11.12.2023, 06:11
Boże proszę o pracę dla syna aby dostał pracę w służbach wojskowych Sprawa pilna Proszę
Mama: 05.12.2023, 04:37
Boże miej mojego syna w opiece i pomóż mu zdać dziś egzamin strzelecki prowadź jego ręce tak aby oddał celne strzały a egzaminator też go ocenił pozytywnie Proszę pomóż mu Sprawa bardzo pilna i ważna
Mariola: 28.11.2023, 08:32
Jezu Chryste, dziękuję Ci za wszystkie łaski którymi nas obdarzasz każdego dnia, dziękuję Ci za mękę Twoją, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Twoje. Chroń nas, strzeż i broń od zła wszelkiego. Twojemu miłosierdziu oddaję siebie, męża, dzieci i całą moją rodzinę. Nie puszczaj nigdy mojej ręki.

(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Nowości

św. Agapit I

Modlitwa do św. Rity

Koronka za chorych

Ojciec, który umiał od siebie wymagać

Czy można spać na łące?

Pallotyni na Krzeptówkach. Kustosze polskiej Fatimy

Najbardziej popularne

Modlitwa o Cud

Tajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. Rity

Litania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
Psalm 91 - Psalmy - Adonai.pl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5628

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.